REGULAMINY

Przed wejściem na obiekt Paintball – Żołynia każda osoba musi zapoznać się z regulaminem. Zakup biletu oznacza akceptację regulaminu i zobowiązanie do pełnego przestrzegania. Jakiekolwiek zachowania, które są zabronione przez regulamin spowodują usunięcie osoby z obiektu bez zwrotu pieniędzy.

Osoby poniżej 18-go roku życia przed wejściem na obiekt muszą dostarczyć wypełnione oświadczenie rodzica bądź opiekuna.

Logo PaintballŻołynia